با مراجعه به سامانه فیش و احکام مستمری سازمان تأمین اجتماعی کشور و با وارد نمودن شماره ملی، شماره مستمری و شماره سریال شناسنامه فرد دریافت کننده مستمری به عنوان رمز عبور، می توانید آخرین حکم یا فیش حقوقی خود را از این سامانه دریافت کنید.

کلیه فرآیندهای مربوط به بیمه درمان تکمیلی شامل: آشنایی با قوانین، ثبت نام، انصراف و همچنین تعهدات درمانی، مراکز درمانی طرف قرار داد با بیمه گر، اطلاع از وضعیت معرفی نامه های در جریان و هزینه های قطعی شده

آشنایی با قوانین بیمه عمر، اطلاع از وضعیت واریز وجوه خسارتی و ...

اطلاع از برنامه های سفرهای زیارتی کانون شهرستان، ثبت نام آنلاین در سفرها

رویدادهای پیش رو